فعاليت هاي هفته آخر آذر ماه پايه چهارم


قرآن:تمرین صفحه 25 در کلاس حل شد. و تمرین دوم  صفحه 26 در کلاس توسط دانش آموزان انجام شد.سوره ی واقعه از آیه ( 27 ) تا ( 57 ) در کلاس تلاوت شد .


هدیه های آسمانی:درس نهم ( به جای دشنام ) تدریس شد. گروهها با همکاری هم ، فعالیت های زیر را انجام دادند.  • از رفتار امام با آن مرد چه نتیجه ای می توان گرفت ؟

  • اگر کسی با من بد رفتاری کند ، من با او چگونه رفتار می کنم ؟


کتاب کار هدیه : در کلاس توسط دانش آموزان حل شد.


علوم:فصل چهارم ( جانوران بی مهره )


دانش آموزان کنفرانس و اطّلاعات جمع آوری شده را در رابطه با درس به کلاس ارائه کردند. و ارزیابی علوم از این درس گرفته شد.


بخوانیم و بنویسید:درس نهم : شاید این قطره ی آب تدریس شد. توسط دانش آموزان روخوانی شد. کلمات مهّم درس مشخّص شده و به عنوان تکلیف شب توسط دانش آموزان تمرین شد.


نکته های درس در کلاس  به روش بارش فکری تدریس شد.


فعالیت های ویژه درس : سرگذشت یکی ازوسایل آشپزخانه را از زبان خودش بنویسید. ( به عنوان موضوع انشا ) داده شد.


فعالیت کلاسی : داستان سازی گروهی


یکی از دانش آموزان ، داستانی را بایک جمله شروع کرد و دانش آموز بعدی داستان را با یک جمله دیگر از همان جا ادامه دادند.


اجتماعی:جغرافی : پرسیده شد. و گروههایی که در رابطه با درس تحقیق و کنفرانس تهیّه کردند  به ارائه مطالب پرداختند. فعالیت در کلاس صفحه 26  و 27 در کلاس انجام شد.


تاریخ : درس چهارم تاریخ ( پیامبران الهی ) تدریس شد.


فعالیت درکلاس صفحه 85 انجام شد.


 ریاضی:مثلث قائم الزاویه و ذوزنقه تدریس شد تمرین های مربوط به آن حل شد . از دانش آموزان خواسته شد که پاورپوینت ، و یا تدریس درباره درس ارائه دهند.


و همچنین پاورپوینت مبحث نمودار تهیّه شد و در کلاس جهت تدریس به نمایش گذاشته شد . و تمرینی درباره این درس داده شد که توسط دانش آموزان حل شد.


هنر:کاردستی های مربوط به شب یلدا در کلاس نصب شد. و دانش آموزانی که علاقه به ایفای نمایش داشتند موضوعی را انتخاب کردند ( درباره مباحث کتاب ، و موضوع آزاد ) و در کلاس ارائه کردند.  نویسنده: حسن پور -اميدوار در تاریخ 27 آذر 1392 - اظهار نظر (0)